Tin Nóng 24h

Tiểu học

Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở ở lớp 5 về số học

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Giáo dục học sinh cá biệt lớp 4 thông qua môn học âm nhạc

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Một số biện pháp sửa lỗi tập đọc cho học sinh lớp 4

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Trình bày sản phẩm thực hành bằng phương pháp trò chơi trong môn thủ công lớp 3

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Một số Phương pháp giải toán lớp 3 cho học sinh dân tộc

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Cách khắc phục lỗi liên kết đoạn văn cho học sinh lớp 3

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Vận dụng lý thuyết giao tiếp để dạy văn viết thư cho HS dân tộc ở lớp 3

Bấm vào hình để tải miễn phí;

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 3

Bấm vào hình để tải miễn phí

Hướng dẫn học sinh lớp 3 tìm hiểu về biện pháp tu từ trong bài tập đọc

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Lỗi chính tả của học sinh lớp 3 và cách khắc phục

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức của học sinh lớp 1D ở trường tiểu học

Bấm vào đây để tải miễn phí:

Tổ chức trò chơi khi học sinh trình bày sản phẩm thực hành trong tiết thực hành môn thủ công lớp 2

Bấm vào hình để tải miễn phí :

Rèn luyện ý thức, tinh thần tự giác cho học sinh lớp 2 qua phương pháp nêu gương trong môn Đạo đức

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Sử dụng phương pháp bình diện âm thanh để dạy tập đọc cho học sinh lớp 2

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Sử dụng phương pháp dạy học phần luyện nói cho học sinh dân tộc ở lớp 1

Bấm vào hình để tải miễn phí:

Một số hình thức tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

Bấm vào hình để tải miễn phí: