Tin Nóng 24h

Lớp 5

Hướng dẫn dạy bài Địa lí lớp 5, tuần 15: Thương mại và Du lịch

   

Bài giảng Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: bài Luyện tập (tiết 57)

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 11: Lâm nghiệp và Thủy sản

Hướng dẫn dạy bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Hướng dẫn dạy bài Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 5 tuần 27: Mở rộng vốn từ Truyền thống

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27: Quãng Đường

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 27: bài Tranh làng Hồ

Bài giảng Khoa học lớp 5, tiết 53, tuần 27: Cây con mọc lên từ hạt

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 25: Cộng số đo thời gian

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 22: Bài Cao Bằng

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 24: Đường Trường Sơn

Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 22: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Bài Chiến thắng biên giới Thu – Đông 1950

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Bài Thu – Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 12: Bài Mùa thảo quả

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 12: bài vượt qua tình thế hiểm nghèo

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 11: Bài Trừ hai số thập phân

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 11: Cộng hai số thập phân