Tin Nóng 24h

Lớp 4

Bài giảng môn LTVC lớp 4 tuần 16: Đồ chơi Trò chơi

 

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 15: bài Đồ chơi trò chơi

   

Bài giảng địa lí lớp 4, tuần 16: Thành phố Hải Phòng

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: Chia cho số có hai chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4, tuần 15: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 15: Thủ Đô Hà Nội

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 14: Hoạt động sản xuất của người dân DBBB (tiếp theo)

Bài giảng môn Tập làm văn lớp 4 tuần 13: Bài Trả bài văn kể chuyện

bài giảng Luyện từ và câu lớp 4 tuần 11: bài Tính từ

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Hướng dẫn dạy bài giảng Lịch Sử lớp 4 tuần 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 10: Chùa thời Lý

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng địa lí lớp 4, tuần 6: bài Tây Nguyên

Bài giảng tập đọc lớp 4, tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Bài LTVC lớp 4, tuần 7: Cách viết tên người tên Địa lí Việt Nam

Hướng dẫn dạy bài môn Toán lớp 4 tuần 7: Bài Biểu thức có chứa hai chữ

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4, tuần 6: Bài Phép trừ