Tin Nóng 24h

Lớp 4

bài giảng Luyện từ và câu lớp 4 tuần 11: bài Tính từ

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Hướng dẫn dạy bài giảng Lịch Sử lớp 4 tuần 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 10: Chùa thời Lý

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng địa lí lớp 4, tuần 6: bài Tây Nguyên

Bài giảng tập đọc lớp 4, tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Bài LTVC lớp 4, tuần 7: Cách viết tên người tên Địa lí Việt Nam

Hướng dẫn dạy bài môn Toán lớp 4 tuần 7: Bài Biểu thức có chứa hai chữ

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4, tuần 6: Bài Phép trừ

Bài giảng Lịch Sử lớp 4, tuần 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

Bài giảng Lịch sử lớp 4 tuần 6: Khởi nghĩa hai Bà Trưng (năm 40)

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 6 Bài nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 25: Phép nhân phân số

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 20: Bài không khí bị ô nhiễm

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 16: Câu Kể

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 13: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 13: Bài Nhân với số có ba chữ số