Tin Nóng 24h

Bài giảng

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 17 Bài Anh Đom đóm

 

Bài giảng môn LTVC lớp 4 tuần 16: Đồ chơi Trò chơi

 

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

 

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 16: Về quê ngoại

 

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 15: bài Đồ chơi trò chơi

   

Hướng dẫn dạy bài Địa lí lớp 5, tuần 15: Thương mại và Du lịch

   

Bài giảng địa lí lớp 4, tuần 16: Thành phố Hải Phòng

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: Chia cho số có hai chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4, tuần 15: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 15: Thủ Đô Hà Nội

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 14: Hoạt động sản xuất của người dân DBBB (tiếp theo)

Bài giảng Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ

Bài giảng môn Tập làm văn lớp 4 tuần 13: Bài Trả bài văn kể chuyện

Bài giảng LT&C lớp 3, tuần 13: MRVT từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: bài Luyện tập (tiết 57)

bài giảng Luyện từ và câu lớp 4 tuần 11: bài Tính từ

Bài giảng môn toán lớp 3 tuần 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 11: Lâm nghiệp và Thủy sản

Hướng dẫn dạy bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân