Tin Nóng 24h

Bài giảng

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: bài Luyện tập (tiết 57)

bài giảng Luyện từ và câu lớp 4 tuần 11: bài Tính từ

Bài giảng môn toán lớp 3 tuần 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 11: Lâm nghiệp và Thủy sản

Hướng dẫn dạy bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Hướng dẫn dạy bài giảng Toán lớp 3 tuần 10: Bài toán giải bằng hai phép tính

Hướng dẫn dạy bài giảng Lịch Sử lớp 4 tuần 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 10: Chùa thời Lý

Hướng dẫn dạy bài Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Bài giảng TNXH lớp 2 tuần 9: Gia đình

Hướng dẫn dạy bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 10: Giọng quê hương

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 9: Tìm một số hạng trong một tổng

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 8: bài bảng cộng

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 8: Giảm đi một số lần

Bài giảng tập đọc lớp 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già